M185     141R bij het huis
1528     Wouter Aerntsz. te Valkenburg verkoopt Frans Oudziersz., priester te Valkenburg, een rente op het huis, erf en land waar hij nu op woont. [15S35]
1544     Wouter Arentsz. 1H 41R uiterdijk achter het huis. [15M185]
1550     Frans Oudtziersz. erven dragen de rente over aan het convent Roma op Rapenburg. [15S35]
1564     Nanninck Jansz. [15M185]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jacob Arentsz. [15M185]
2010     Huizen