M182     272R
1544     Belye Jansdochter te Haarlem 2H 72R. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M182]
1561     Jan Conincxz. weduwe te Haarlem 0,5M. Huurder Cornelis Willemsz. [15M182]
1564     Jacop Jacopsz. schout. [15M182]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jacob Arentsz. [15M182]
2010     Huizen