M181     1M 81R     Kerk van Katwijk.
1544     Ouwe Jaep Pietersz. met de Kerk van Katwijk 1M 81R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M181]
1561     Ouwe Jacop Pietersz. erven te Valkenburg 3,5H + 2,5H, huurder Adriaen Willemsz. en de Kerk van Katwijk aan de Rijn, 1,5H, huurder Nanninck Jansz. [15M181]
1564     Jacop Jacopsz. schout van Katwijk en de Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15M181]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jacob Arentsz. [15M181]
2010     Huizen