M180     465R
1544     Huych Gherytsz. 4H 65R. [15M180]
1561,64     Huych Gherritsz. 4H met een uiterdijk. [15M180]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jacob Arentsz. [15M180]
2010     Huizen