M178     274R     Kerk van Valkenburg.
1544     Kerk van Valkenburg 2H 74R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M178]
1561,64     Kerk van Valkenburg 2,5H met een uiterdijk. Huurder Adriaen Willemsz. [15M178]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jacob Arentsz. [15M178]
1640     Adriaen van Assendelft 1353R. [16K201-1]
1725     Adriaen van Assendelft verkoopt aan Jacob Gijse van Duynen. [16K201-1]
1832     Frederik Adrianus Sesseler, pannebakker en Cornelis Zonneveld, voerman. [KV321d,23d]
2010     Huizen