M176     1M 6R     Peereboon.
1440     Veen Florisz.. [14S36-1bel]
1544     Belye Jansdochter te Haarlem 1M 6R genaamd de Peereboon. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M176]
1557     de Pereboom. [15S36-7bel]
1557     Allert Quirijnsz. en Quirijn Allerts, zijn vader, verkopen aan het Convent van Roem een rente verzekerd op 1H. [15S36-7]
1561     Jan Coninxsz. weduwe te Haarlem 1M. Huurder Cornelis Willemsz. [15M176]
1564     Jacop Jacopsz. schout van Katwijk. [15M176]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M176]
1620     Mr. Pieter van Veen, een steenplaats. [16K176-1bel]
1640     Adriaen van Assendelft 1353R met uitpad van 1,5R breed. [16K201-1]
1725     Adriaen van Assendelft verkoopt aan Jacob Gijse van Duynen. [16K201-1]
1832     Diderik Coenraad Berckenkamp, schipper. [KV325]