M175     876R     Petten     Ziekenhuis te Leiden, St. Elisabeths gasthuis
1440     Herman Gerritsz. van Rossen en Lewen Oudziersz. verkopen aan de Ziekenhuismeesters 1,5M. [14S36-1]
1544     Ziekenhuis te Leiden 8H 76R, de Petten. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M175]
1557     Zieken te Leiden. [15S36-7bel]
1561,64     Zieken te Leiden 1,5M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M175]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M175]
1620     Leprooshuis 821R + 57R. Gebruiker Louweris Symonsz. baljuw van Valkenburg. [16K176]
1688     St. Elysabeth Gasthuis. [16K201-1bel]
1832     Diderik Coenraad Berckenkamp, schipper, en Paul Francois Hubrecht, lid der Gedeputeerde Staten te Leiden. [KV325,300]
2010     Erven van woonboten.