M173     339R
1480     Geertruit Klaas Kerstantsz. weduwe. [14S53-2bel]
1544     Gheertgen te Leiden met Wouter Pietersz. 3H 39R teelland. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M173]
1561,64     Dirck Jansz. 4H. [15M173]
1598     Daniel Arentsz. Ook gebruiker. [15M173]
1620     Annetgen Adriaens. [16K176-2bel]
1832     Hendrik van Meygaard, bouwman te Voorschoten. [KV299d]
2010     Huizen