M170     5M 58R     de Hoge weide.
1480     Kerstant Nannenz. met een eige breet land strekkend westwaarts aan de dijk. [14S53-2bel]
1482     Kerstant Nannenz.. [14S135-12bel]
1502     Pieter Heynryxz. die verwer te Leiden en de corenbrugge. [15S45-4bel]
1535     Dirck Florisz. te Leiden. Gebruiker Oude Jacop Pietersz. met broer. [15S91-8bel]
1544     Dirk Florysz. erven te Leiden 5M 58R, de Hoge weide. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M170]
1561,64     Mr. Aerndt Sasboudt te Den Haag 5M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M170]
1597     Bouwen Adriaensz. cum socijs. [16K5-4bel]
1598     Frans Fransz. te Leiderdorp. Gebruiker Willem Jan Fransz. [15M170]
1600     Claes Jan Fransz. cum socijs. [16K196-8bel]
1601     Jacop Thomas van Swieten, brouwer te Leiden. [16K197-9bel]
1635     Bouwen Adriaensz.. [16K10-11bel]
1680     Jan Boudewijnsz. van Leeuwen. [16K199-4bel]
1832     Pieter van der Gugten weduwe en Dirk van der Kamp, bouwman. [KV328-29]
2009     Noord: opgenomen in de nieuwe wijk 't Duyfrak. Zuid: voetbalvelden Valken '68, volkstuinen en deels opgenomen in de nieuwe wijk 't Duyfrak. Westelijk strookje naar de weg: de Bloemenlaan.