M165     276R
1544     Mr. Vranck Paedts te Leiden 2H 76R. Gebruiker Adriaen Aertsz. [15M165]
1561,64     Cornelis Huygensz. te Leiden 2,5H. Huurder Jacop Jacopsz. [15M165]
1598     Vranck Cornelisz. van Thorenvliet. Gebruiker Cornelis Fransz. [15M165]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV296]
2010     Huizen