M164     309R.
     Zie delen
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M164]
1666     Noordelijke grens doorgraven voor de Torenvlietsvaart. [16pag6]
1681     Juffr. Loose Kaat. [16K162-1bel]
1832     Willem van Egmond, bouwman. [KV335d]
188..     Herkaveld. [Top]
2010     Kassen.

deel 1     2H     Kerk van Valkenburg
1544     Kerk van Valkenburg een deel van 3H 9R. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M164]
1561,64     Kerk van Valkenburg 2H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M164]

\deel 2     1,5H
1544     Ouwe Jaep Pietersz. een deel van 3H 9R. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M164]
1561     Oude Jacob Pietersz. [15S58bel]
1561,64     Jan Claesz. te Rijnsburg 1,5H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M164]