M163     269R     in klooster te Puel
1544     Dirk Jacobsz. kind 2H 69R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M163]
1561     Dirk Jacobsz. kind. [15S58bel]
1561,64     Dirck Jacobsz. weeskind te Oegstgeest in het klooster te Puel 2,5H. Huurder Dirck Jansz. [15M163]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jan Pietersz. Hil. [15M163]
1681     Juffr. Loose Kaat. [16K162-1bel]
1832     Willem van Egmond, bouwman. [KV335d]
188..     Herkaveld. [Top]
2010     Kassen.