M160     515R     Dwersacker
1440     Veen Florisz. en Herman Gerritsz. van Rossem en Dirksz. van Lewen met gezamelijk land. [14S36-2bel]
1544     Dirk Florysz. erven te Leiden 5H 15R. Gebruiker Jan Willemsz. [15M160]
1557     Allert Quirijnsz. en Quirijn Allerts, zijn vader, verkopen aan het Convent van Roem een rente verzekerd op 5H, genaamd de Dwersacker. [15S36-4]
1561     Frans Fransz. brouwer met zijn ene kind te Leiden en Heynrick Heermael te Den Haag 5H. Huurder Maerten Cornelisz. [15M160]
1561     Floris Heermaele Dirksz. voor de helft en Frans Fransz. brouwer en Allerdt Juyrynsz, poorters te Leiden, verkopen Jacop Meesz. te Valkenburg 4H. [15S58]
1564     Jacob Meess. [15M160]
1583     Willebordt Jacobsz. te Leiden verkoopt Cornelis Fransz, zijn zwager, 5 H dat hij geërfd heeft van zijn ouders. [15S58]
1597     Cornelis Fransz.. [16K3-5bel]
1598     Cornelis Fransz. Ook gebruiker. [15M160]
1618     Adriaen Stalpert 621R. Gebruiker Mees Jansz. [16K121]
1620     Adriaen Stalpert. [16K174-3bel]
1623     Adriaen Stalpert. [16K21bel]
1635     Adriaen Stalpert. [16K10-18bel]
1666     Doorgraven voor de Torenvlietsvaart. [16pag6]
1681     Mevr. Maria Feding Berkhout, weduwe van Mr. Nicolaas de Bije, raadsheer in de Hoge raad, verkoopt aan het Weeshuis van Leiden 445R. [16K162]
1832     Jacob van der Sleyden, giffier van de Staten van Holland te 's Gravenhage. [KV336]
196..     Herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     Voetbalvelden van Valken '68.