M159     90R     Weynck
1440     Jan Jacobsz. kinderen. [14S36-2bel]
1544     Jan Claesz. houdtcooper te Leiden 90R. Ook gebruiker. [15M159]
1561     Pieter Jansz. 1H genaamd de Weynck. [15S58bel]
1561,64     Pieter Jansz. 1H. [15M159]
1598     Cornelis Meesz. Ook gebruiker. [15M159]
1618     Adriaen Stalpert 621R. Gebruiker Mees Jansz. [16K121]
1681     Mevr. Maria Feding Berkhout, weduwe van Mr. Nicolaas de Bije, raadsheer in de Hoge raad, verkoopt aan het Weeshuis van Leiden. [16K162]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV332-33d]