M156     336R
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhors. [14S349]
1544     3H 36R Gebruiker Wouter Pietersz. [15M156]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 1H, huurder Dirk Jans en naar beste wetenschap onbekend 1,5H, huurder Cornelis Willemsz. Claesz. [15M156]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jacob Arentsz. [15M156]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV331d]
196..     Herkaveld voor kassen. [Top]
2010     West voetbalvelden Valken '68 en volkstuinen. Oost: opgenomen in de nieuwe wijk 't Duyfrak.