M155     46R     In convent te Puel
1544     Dirk Jacobsz. kind 46R de thuin. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M155]
1561,64     Dirck Jacopsz. weeskind te Oegstgeest in het convent te Puel 1H rijstuintje. Huurder Dirck Jansz. [15M155]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jacob Arentsz. [15M155]
1688     Adriaen van Assendelft 593R. [16K201-2]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV331d]
196..     Herkaveld voor kassen. [Top]
2010     West: voetbalvelden van Valken '68 en volkstuinen. Oost: opgenomen in de nieuwe wijk 't Duyfrak.