M153     3M 518R     o.a. Abdij Rijnsburg en Capelrieland van Van Egmond (V1)
1598     Dirck Jansz. 2H. Ook gebruiker. [15M153]

M153-1     351R     Kapelrie, Weeshuis van Leiden
1434     Hr. Aarnt Gerrit Emmensz. met zijn capelrieland. [14S371bel]
1598     Evert van Loevensteyn te Delft 4H. Gebruiker Jan Huyghensz. [15M153]
1666     Noordelijke grens doorgraven voor de Torenvlietsvaart. [16pag6]
1681     Mevr. Maria Feding Berkhout, weduwe van Mr. Nicolaas de Bije, raadsheer in de Hoge raad, verkoopt 351R aan het Weeshuis van Leiden. [16K162]
1832     Gereformeerd Weeshuis te Leiden. [KV339d]
196..     Westelijk helft herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     West: voetbalvelden Valken '68. Oost: Üv

M153-2     408R     Abdij Leeuwenhorst, Abt van Egmond
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1434     Abdij Leeuwenhorst de helft van 1H. Huurders 1413-1544. [14S368]
1434     Abdij Leeuwenhorst 4H teelland in 2 stukken. Huurders 1413-1478. [14S371]
1539     Abdij Leeuwenhorst. [15S93-4bel]
1539     Convent van Leeuwenhorst. [15S96-4bel]
1544     Abdij Leeuwenhorst 2H + 1H. [15S107-3, 4]
1561,64     Naar beste wetenschap Abdij Leeuwenhorst 2H en Abt van Egmond 1,5H met een uiterdijk. Huurder Dirk Jansz. [15M153]
1598     Abdij Leeuwenhorst. Gebruiker Jan Vooys 3H. [15M153]
1623     Abdij Leeuwenhorst 133R + 275R. Gebruiker Jacob Adriaensz. Speck van Heusden. [16K18-2, ]
1635     Abdij Leeuwenhorst. [16K10-13bel]
1681     Abdij Leeuwenhorst 408R. [16K162]
1832     Gereformeerd Weeshuis te Leiden. [KV339d]
196..     Westelijk helft herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     West: voetbalvelden vanValken '68. Oost: land en huis nr. 3.

M153-3     470R     Abdij Rijnsburg
1434     Klaas Klaasz. (M153-3). [14S371bel]
1434     Gerrit van Oestgheest met zijn erven. [14S368bel]
1539     Abdij Rijnsburg, na ruiling met Jan van Alkenmade Vrankensz., 4,5H wei in een wei van oude 3 morgen. Huurder Jan van Alckemade Vrancken [15S96-4, 15S93-4]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 3M 518R weiland. Gebruiker Willem Claesz. zijn weduwe. [15M153]
1561,64     Abdij Rijnsburg 4,5H met een uiterdijk. Huurder Adriaen Willemsz.. [15M153]
1597     Abdij Rijnsburg 470R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K3-1]
1623     Abdij Rijnsburg. [16K18-2bel]
1635     Abdij Rijnsburg 163R + 283R + 46R. Gebruiker Cornelis Jacobsz. [16K10-12]
1681     Diakonie van Valkenburg. [16K162-1bel]
1832     Gereformeerde diaconie van Valkenburg. [KV340ba]
196..     Westelijk helft herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     West: voetbalvelden Valken '68. Oost: land en huis nr. 3.

M153-4     360R     Kapelrie van Van Egmond
1434     Huge van Egmonde met zijn capelri, de helft van 1H. [14S368bel]
1539     Capelriland te Haarlem. [15S93-3bel]
1539     Capelrielant te Haarlem. [15S96-3bel]
1539     Capelriland te Haarlem. [15S93-3bel]
1544     Van Egmont. [15S107-3bel]
1544     Mr. Huyche van Egmonts cappelrieland. [15S108-2bel]
1561,64     Aelbrecht van Egmondt te Heemskerk 4H provenland met een uiterdijk. Huurder Cornelis Willemsz.. [15M153]
1597     Aelbrecht van Egmont. [16K3-1bel]
1598     Aelbrecht van Egmont. Gebruiker Jan Weyersz. [15M153]
1635     Aelbrecht van Egmond erven. [16K10-13bel]
1832     Pieter van Steenbergen, koopman te Amsterdam. [KV341-42d]
196..     Westelijk helft herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     West: voetbalvelden Valken '68. Oost: kassen.

M153-5     367R     Abdij Rijnsburg
1535     Abdij Rijnsburg. Gebruiker Oude Jaep Pietersz.. [15S90-2bel]
1539     Abdij Rijnsburg 4H wei in een wei van oude 3M. Huurder Jan van Alckemade Vrancken. [15S93-3]
1539     Abdij Rijnsburg, na ruiling met Jan van Alkenmade Vrankensz. 4H wei in een wei van oude 3 morgen. [15S96-3]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 3M 518R weiland. Gebruiker Willem Claesz. zijn weduwe. [15M153]
1561,64     Abdij Rijnsburg 4H met een uiterdijk. Huurder Adriaen Willemsz.. [15M153]
1597     Abdij Rijnsburg 367R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K3-2]
1635     Abdij Rijnsburg 104R + 221R + 35R. Gebruiker Cornelis Jacobsz. [16K10-14,15]
1832     Pieter van Steenbergen, koopman te Amsterdam. [KV341-42d]
196..     Westelijk helft herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     West: voetbalvelden Valken '68. Oost: kassen.

M153-6     232R     Abdij Leeuwenhorst
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1544     Abdij Leeuwenhorst 2,5H aan mr. Huyche van Egmonts cappelrieland en met 4,5H daarmee gemeen. [15S108-2]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 1M in 2 percelen in de voorschreven 4 percelen. Huurder Cornelis Willemsz. [15M153]
1598     Abdij Leeuwenhorst 10H. Gebruikers Louweris Simonsz. 8H en Jan Jansz. Vinckenberch 2H. [15M153]
1620     Abdij Leeuwenhorst. [16K174-3bel]
1623     Abdij Leeuwenhorst 232R. Gebruiker Jacob Adriaensz. Speck van Heusden. [16K18-1]
1635     Abdij Leeuwenhorst. [16K10-14bel]
1832     Jacob van der Sleyden, giffier van de Staten van Holland te 's Gravenhage. [KV343]
196..     Herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     Voetbalvelden van Valken '68.