M152     7H 22R     Abdij Rijnsburg, Abt van Egmond
1535     Abdij Rijnsburg 1M teelland. Huurder Jacob Mathysz. en Willem Claesz. [15S90-2]
1539     Abdij Rijnsburg. [15S93-3bel, 15S96-3bel]
1544     Klooster te Rijnsburg 7H 22R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M152]
1561     Eertijds Jan Claesz. houdtcooper te Leiden en de Abt van Egmond 1,5H, samen 1M 1H. Huurder Dirk Jansz. [15M152]
1564     Abdij Rijnsburg, nu aangetast [betwist] door Claes Jan Aelewijnsz. weduwe te Leiden. Gebruiker Jan Claess houdtcoper te Leiden. [15M152]
1581     Machtelt Ambrosius erven. [15S171bel]
1597     Jan Claesz. Loodesteyn. [16K3-2bel]
1598     Catharina van Lodesteyn. Gebruiker Claes Pieter Jansz. [15M152]
1635     Christiaan Jansz. Hasius. [16K10-15bel]
1832     Cornelis van Haastert, bouwman te Voorschoten. [KV344-346]
196..     Herkaveld. [Top]
2010     Kassen en land.