M151     1342R
1440     Collefmaker en Cornelis mr. Klaasz.. [14S36-2bel]
1443     Klaas Collismaker. [14S38bel]
1447     Klaas Colfmaker. [14S131bel]
1535     Aernt Boemsz. weduwe te Wassenaar. Gebruiker Jonge Jacop Pietersz.. [15S90-2bel]
1544     Claes Jeroensz. te Wassenaar 13H 42R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M151]
1561,64     Claes Jeroensz. weduwe te Wassenaar 2M 1,5H. Huurder Dirck Jansz. [15M151]
1598     Dirck Jansz. Ook gebruiker. [15M151]

M151-1
1581     Zeeger Huygensz. te Leiden wil uit zijn 11,5H land [met M150?] steenaarde halen. [15S171]
1832     Cornelis van Haastert, bouwman te Voorschoten. [KV347-48]
196..     Herkaveld. [Top]
2010     Weiland en bouwland.

M151-2
1581     Dirk Jansz. te Valkenburg. [15S171bel]
1622     Cornelis Cornelisz. Kenis. [16K99bel]
1832     Cornelis van Haastert, bouwman te Voorschoten. [KV349]
196..     Herkaveld voor voetbalvelden. [Top]
2010     Voetbalvelden van Valken '68.