M148     1040R     Bijlcamp     Ziekenhuis te Leiden.
1434     Heinman Jonisz. [14S371bel]
1434     Willem van Leeuwen. [14S368bel]
1440     Herman Gerritsz. van Rossen en Lewen Oudziersz. verkopen aan de Ziekenhuismeesters 1M. [14S36-2]
1443     Mouwerijn Jacobsz. en Klaas Klaasz. verkopen aan de Ziekenhuismeesters van St.-Anthonis buiten Nuwepoort 4H en 1/2 van 1,5H. [14S38]
1452     Ziekenhuis buiten Leiden. [14S40-2bel]
1480     Zieken van Leiden. [14S234bel]
1535     Zieken te Leiden. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15S90-2bel]
1539     Leprozen. [15S93-3bel, 4bel, 15S96-3bel]
1544     Ziekenhuis te Leiden 10H 40R het de lange kamp. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M148]
1561,64     Zieken te Leiden 2M 1H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M148]
1561     Leprozen. [15S58bel]
1597     Leprozen te Leiden. [16K3-1bel, 5bel]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M148]
1618     St. Elisabethgasthuis. [16K121bel]
1620     Leprooshuis 985R, de Bijlcamp. Gebruiker Louweris Symonsz. [16K174-3]
1622     St. Elisabethgasthuis. [16K99bel]
1623     St. Elisabeth Gasthuis. [16K18-1bel, 16K21bel]
1629     Leprooshuis verkoopt aan Jan Jacobs Hogenburg. [16K174-3]
1635     St. Elizabeth Gasthuis. [16K10-12bel, 18bel]
1666     Doorgraven voor de Torenvlietsvaart. [16pag6]
1681     Juffr. Loose Kaat. [16K162-1bel]
1832     Cornelis van Haastert, bouwman te Voorschoten en het Gereformeerd Weeshuis te Leiden. [KV337-38, V350]
196..     Herkaveld voor voetbalvelden en het zuidelijk deel naar M147. [Top]
2010     Voetbalvelden van Valken '68 (en de helft van M147 opgenomen in de nieuwe wijk 't Duyfrak).