Üv

M147     1M 59R
1440     Pieter Klaasz. fons. [14S36-2bel]
1443     Foitgen Jacobs. [14S38bel]
     Zie delen.
1832     Cornelis van Haastert, bouwman te Voorschoten. [KV375]
196..     Bij herkaveling opgeschoven naar het noorden. Zuidelijk deel opgenomen in de nieuwe Duyfraklaan. [Top]
2009     IJsbaan, opgenomen in de nieuwe wijk 't Duyfrak.

deel 1     540R     Abdij Rijnsburg
1539     Abdij Rijnsburg. [15S93-1bel]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 1M 59R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M147]
1561     Vrouwe van Rijnsburg. [15S58bel]
1561,64     Abdij Rijnsburg, een deel van 1M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M147]
1597     Abdij Rijnsburg 540R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K3-5]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M147]
1618     Louweris Simons met bruikwaar. [16K121bel]
1620     Abdij Rijnsburg. [16K174-3bel]
1623     Abdij Rijnsburg. [16K21bel]
1635     Abdij Rijnsburg 696R. Gebruiker Pieter Symonsz. Cortwill. [16K10-18]

deel 2     100R     Ziekenhuis te Leiden
1535     Zieken te Leiden. Gebruiker Adriaen Willemsz. [15S90-1bel]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 1M 59R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M147]
1561     Leprozen. [15S58bel]
1561,64     Zieken te Leiden een deel van 1M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M147]
1597     Leprozen 640R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K3-5]