M146     1045R     Abdij Rijnsburg.
1480     Klaas Jans. [14S234bel]
1485     Klaas Jans. [14S42bel]
1535     Abdij Rijnsburg. Gebruiker Adriaen Willemsz. [15S90-1bel]
1539     Abdij Rijnsburg, na ruiling met Jan van Alkenmade Vrankensz. 10H wei. [15S96-1]
1539     Abdij Rijnsburg 10H wei. Huurder Jan van Alckemade Vrancken. [15S93-1]
1544     Klooster te Rijnsburg 10H 45R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M146]
1561,64     Abdij Rijnsburg 1M 4H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M146]
1597     Abdij Rijnsburg 957R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K3-4]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M146]
1620     Abdij Rijnsburg. [16K174-1bel]
1623     Abdij Rijnsburg. [16K21bel]
1635     Abdij Rijnsburg 1048R. Gebruiker Pieter Symonsz. Cortwill. [16K10-17]
1832     Jacob van der Valk, tuinder te Leiden. [KV357-360]
196..     Herkaveld voor kassen. [Top]
2009     Kassen, opgenomen in de nieuwe wijk 't Duyfrak.