M138     3M 26R     Uiterdijk
1482     Dirk Dirksz. [14S135-3bel]
1484     Jacob Woutersz. verkoopt aan het Convent Regulieren te Leiderdorp een rente op 2H. [14S98-2]
     Zie ook andere delen
1597     Provenland. [16K2-4bel]
1598     Cornelis Lenaertsz. en anderen. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M138]
1600     Cor. Bewerts. [16K196-10bel]
1601     Cornelis Lenaerts. [16K197-11bel]
1680     Hr. Hallings erven. [16K198-1bel]
1832     Guurtje Verhoef, weduwe van Nicolaas van der Lee, bouwvrouw. [KV759-60,389-93]
1988     Deels opgenomen in de N206 en de verlegde Voorschoterweg.
2010     Zuid: grasland. Noord: erven van woonboten, braak land en automobielbedrijf Van Zelst.

deel 1     150R     Abdij Rijnsburg. Hoort bij M129
1597     Abdij Rijnsburg 120R. Gebruiker Cornelis Lenerts. [16K2-4]
1597     Abdij Rijnsburg 320R bos. Gebruiker Cornelis Lenerts. [16K2-5]
1598     Abdij Rijnsburg. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M138]
1632     Abdij Rijnsburg 150R. Vanouts Philips Karstansz, nu Bogaert van Luchtenborch 300R. [16K35-8,9]
1635     Abdij Rijnsburg 150R (westelijke helft). Gebruiker Luchtenborch. [16K9-6]

deel 2     4H     Kapel O.L.V. in het O.L.V. Gasthuis te Leiden (V15)
1487     Alijt, dochter van Floris van Zijl, c.s. schenkt (door echtgenoot Jacobus van de Does) aan de capelrie in het O.L.V.-gasthuis 3/4 van 8H. [14S79-2]
1500     Willem van Zijl wordt kapelriehouder, voorheen Theoderic de Does. [14S79]
1541     Pieter van Zijl Gerritsz. wordt kapelriehouder, voorheen Frans Jansz. [14S79]
1561,64     Hr. Willem van Zijlbende te Leiden 4H. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M138]

deel 3     1M     Vicarie van St.-Maria in de O.L.V.-kerk te Leiden (V16)
1544     Phillips Korsz. te Leiden met meer anderen 3M 26R uiterdijken. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M138]
1561,64     Mr. Gheryt van der Laen te Leiden 1M uiterdijck. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M138]
1597     Van der Laen. [16K2-5bel]

deel 4     300R     Kerstant. Hoort bij M129
1484     Kerstant Nannenz. [14S98-1bel, 2bel]
1632     Bogaert van Luchtenborch, vanouts Philips Karstansz 300R. [16K35-8,9]

rest     ~380R     Onbekend