M134     821R     Abdij Rijnsburg.
1447     Klooster Rijnsburg. [14S442bel]
1480     Abdij Rijnsburg 8H 26R. Huurder Gerrit van Zonnevelt, voorheen Jacob van Sonnevelt. [14S232]
1532     Abdij Rijnsburg 8H teelland. Huurder Weduwe van IJsbrant. [15S87-8]
1544     Klooster te Rijnsburg 8H 21R. Gebruiker Symon op Zonnevelt. [15M134]
1561,64     Abdij Rijnsburg 1M 2H. Huurder Cornelis Symonsz. Zonnevelt. [15M134]
1597     Abdij Rijnsburg 833R bouwland. Gebruiker Sonnevelt. [16K4-1]
1598     Gebruiker Jacob Willemsz. op Sonnevelt. [15M134]
1635     Abdij Rijnsburg 827R. Gebruikers Joost Adriaensz. erven en Willem Jacobsz. Verdega alias Sonnevelt. [16K9-8]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV442]
2010     Kassen.