M132     195R     Abdij Rijnsburg.
1480     Abdij Rijnsburg 2H. Huurder Gerrit van Zonnevelt, voorheen Simon Dirk Haessen. [14S226]
1532     Abdij Rijnsburg 2H teelland. Huurder Weduwe van IJsbrant. [15S87-7]
1544     Klooster te Rijnsburg 1H 95R. Gebruiker Symon op Zonnevelt. [15M132]
1561,64     Abdij Rijnsburg 2H. Huurder Cornelis Symonsz. Sonnevelt. [15M132]
1597     Abdij Rijnsburg 217R. Gebruiker Sonnevelt. [16K4-2]
1598     Gebruiker Jacob Willemsz. op Sonnevelt. [15M132]
1635     Abdij Rijnsburg 191R. Gebruikers Joost Adriaensz. erven en Willem Jacobsz. Verdega alias Sonnevelt. [16K9-9]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV441d]
2010     Bouwland.