M131     373R     St.-Nicolaas Bisschop en St.-Anthonis in de St.-Pieterskerk te Leiden (V6)
1480     Dirk Hendriksz. [14S226bel]
1532     Willem van Lodesteyn. Gebruiker Cornelis Meesz. [15S87-7bel]
1544     Weduwe van Loevensteyn te Leiden 3H 73R. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M131]
1561,64     Gherit Roeloffsz. te Leiden 4H. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M131]
1597     Cornelis Lenertsz. [16K4-2bel]
1598     Gherrit Roeloffsz. erven. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M131]
1635     Jacob van der Mij. [16K9-9bel]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV441d]
2010     Bouwland.