M128     1790R
1465     Griete Govert Wolfertsz. weduwe verkoopt aan de procurators van het Heilig Kruisaltaar in O.L.V. kerk te Leiden 0,5M. [14S56]
1480     Jan en Gerrit van Dorp. [14S233bel]
     Zie ook delen
1832     Diverse eigenaren. [KV394-96]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     Oost: grasland. West: Bouwland.

Deel 1     1M     Loevesteyn V6
1544     Weduwe van Loevensteyn te Leiden met meer anderen 17H 90R. Gebruiker Cornelis Meensz. [15M128]
1561,64     Gherit Roelofsz. te Leiden 1M. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M128]
1598     Gerrit Roeloffsz. erven. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M128]
1597     [Gebruiker?] Cornelis Lenertsz. [16K4-3bel]
1602     [Gebruiker?] Cornelis Leendertsz.. [16K145bel]
1635     [Gebruiker?] Jacob Adriaensz. Heusden. [16K9-10bel]

Deel 2     1M
1561,64     Aechte Pieter Korstensz. weduwe te Rijnsburg 1M. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M128]
1532     Peter Kerstansz. te Rijnsburg. Gebruiker Cornelis Meesz. [15S87-6bel]
1598     Pieter Corstensz. erven. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M128]
1597     Gebruiker als deel 1?
1602     Gebruiker als deel 1?
1635     Gebruiker als deel 1?

Deel 3     1M     Vicarie van St.-Maria in de O.L.V.-kerk te Leiden (V16)
1465     Pieter Florisz. [14S56bel. Zie ook M2-2 en deel 1]
1561,64     Mr. Gherit van der Laen te Leiden 1M. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M128]
1598     Jkhr. Heynrick van der Laen en Cornelis Lenaertsz. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M128]
1597     Gebruiker als deel 1?
1602     Gebruiker als deel 1?
1635     Gebruiker als deel 1?
$Deel 4     1,5 H     Abt van Egmond
1465     Abt van Egmond. [14S56bel]
1561,64     Abt van Egmond 1,5H. huurder Dirck Jansz. [15M128]
1597     Dirk Jans. [16K4-3bel. Gebruiker?]