M127     489R
     Zie delen
1832     Gerardus Hogeveen erven te Haarlem en Willem Hendrik van Roon, bouwman te Voorschoten. [KV404-05]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     Grasland.

Deel 1     2H     Abt van Egmond
1465     Abt van Egmond. [14S56bel]
1561     Naar beste wetenschap de Abt van Egmond 2H. huurder Dirck Jansz. [15M127]
1598     Blundeel erven 1,5H. Gebruiker Jan Jansz. Vinckenberg. [15M127]

Deel 2     3H     Huiszitten te Leiden
1544     Cornelis Willemsz. Ottgen te Leiden met meer anderen 4H 89R. Gebruiker Frans Fransz. [15M127]
1561     Jan Cornelisz. te Leiden 0,5M. Huurder Pieter Willemsz. [15M127]
1564     Cornelis Willems Otgen erven. [15M127]
1597     Cornelis Lenertsz. [16K4-3bel]
1598     Huiszitten te Leiden 3H. Gebruiker Cornelis Willemsz. [15M127]
1602     Jan Vinckenberch. [16K145bel]
1635     Jacob van der Mij. [16K9-11bel]
1693     Advocaat Percijn of Luchtenburg. [15S156-3bel]