M124     370R     Doortocht     Abdij Rijnsburg.
1480     Abdij Rijnsburg 5H geheten de Doortocht. Huurder Gerrit van Zonnevelt, voorheen Simon Dirk Haessen. [14S223]
1532     Abdij Rijnsburg 5H teelland genaamd de Daertoicht. Huurder Weduwe van IJsbrant. [15S87-5, 3bel]
1544     Klooster te Rijnsburg 3H 70R. Gebruiker Symon op Zonnevelt. [15M124]
1561     Abdij Rijnsburg. [15S21-2bel]
1561,64     Abdij Rijnsburg 4H. Huurder Cornelis Symonsz. [15M124]
1597     Abdij Rijnsburg 360R. Gebruiker Sonnevelt. [16K4-4]
1598     Gebruiker Jacob Willemsz. Sonnevelt. [15M124]
1602     Abdij Rijnsburg. [16K145bel]
1635     Abdij Rijnsburg 379R. Gebruikers Joost Adriaensz. erven en Willem Jacobsz. Verdega alias Sonnevelt. [16K9-11]
1832     Pieter van Egmond, bouwman. [KV403]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     West: kassen.