M123     3H     Luyshouck     Kerk van Valkenburg, Abt van Egmond.
1439     Abt van Egmond met de hoek. [14S82-1bel]
1480     Kerk van Valkenburg. [14S233bel]
1532     De Luyshouck. Gebruiker Ewout Inz. [15S87-5bel]
1544     Kerk van Valkenburg met meer anderen 3H. Gebruiker Frans Fransz. [15M123]
1561     Kerk van Valkenberg. [15S21-2bel]
1561,64     Kerk van Valkenburg 0,5M. Huurder Cornelis Symonsz. [15M123]
1597     Kerk van Valkenburg. [16K4-4bel]
1598     Gebruiker Jacob Willemsz. Sonnevelt. [15M123]
1602     St. Catharijne gasthuis 2M 75R. Gebruiker Jaep Sonnevelt. [16K145. Is fout, zie ook oppervlakte]
1608     Kerk van Valkenburg. [16K185-2bel]
1618     Kerk van Valkenburg. [16K149bel]
1635     Kerk van Valkenburg. [16K9-11bel]
1693     Kerk van Valkenburg verhuurt 3H teelland. [15S156-3]
1832     Guurtje Verhoef, weduwe van Nicolaas van der Lee, bouwvrouw. [KV406]
2010     Huis nr. 14.