M120     1430R
     Zie delen
1832     Guurtje Verhoef, weduwe van Nicolaas van der Lee, bouwvrouw. [KV413]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     West: kassen.

M120-1     10H     Hogewoert     Vicarie van St.-Maria in de O.L.V.-kerk te Leiden (V16), St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen, St-Catharinagashuis
1439     Alijt, weduwe van Jacob van der Waddinghe, verkoopt aan Jacob van den Bosch 2M genaamd de Hogewoert. [14S82-2]
1473     Jacobus de Busco, kanunnik van de St.-Pancraskerk en pastoor van de O.L.V.-kerk, sticht een vicarie en schenkt hieraan 2M. Bij nalaten van de mis vervalt dit aan de gasthuizen O.L.V., St. Catharina en St. Elysabeth [14S82].
1480     Pastoor van Onse Vrouwenkerk te Leiden. [14S227bel]
1487     Jacob van de Bos, kanunnik in de St.Pancraskerk, sticht een vicarie van St.-Maria in de O.L.V.-kerk en schenkt hieraan 2M. [14S81-2, 14S57]
1525     St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen 10H (volgens brieve 2M 2H), uitgezonderd een gront wael. Huurder Philips Kerstantsz. [15S32-2]
1526     Goederen gaan van St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen naar het St.-Catharinagasthuis. [15S32-2]
1532     St.-Katrinegasthuis. Gebruiker Cornelis Meesz. [15S87-2bel]
1544     St.-Catharinagasthuis een deel van 14H 30R. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M120]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 1M 4H. Huurder Jan Cornelisz. Meesz. [15M120]
1598     St.-Catharinagasthuis. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M120]
1597     Cornelis Lenertsz. [16K4-6bel]
1602     St. Catharijne gasthuis 2M 129R. Gebruiker Corn. Lenaertsz. [16K144-1]
1608     St. Catharijne gasthuis 10H in een perceel van 1388R. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [16K185-1]
1618     St. Catharijne gasthuis 10H. [16K149]
1635     St. Katrijnen Gasthuis 10H. [16K9-13bel]

M120-2     4H
1439     Klaas Klaasz. met 4H. [14S82-2bel]
1544     Phillips Korsz. te Leiden een deel van 14H 30R. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M120]
1561,64     Mr. Gherit van der Laen 4H. Huurder Jan Cornelisz. Meesz.. [15M120]
1598     Jkhr. Heynrick van der Laen. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M120]
1608     Cornelis Lenaert. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [16K185-1]
1635     Jonathan van Luchtenborch 4H. [16K9-13bel]