M118     8,5H     de Luyshouck     Vicarie St.-Maria in de O.L.V.-kerk (V16), St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen, St-Catharinagashuis te Leiden.
1439     Alijt, weduwe van Jacob van der Waddinghe, verkoopt aan Jacob van den Bosch 1,5M. [14S82-1]
1473     Jacobus de Busco, kanunnik van de St.-Pancraskerk en pastoor van de O.L.V.-kerk sticht een vicarie en schenkt hieraan 1,5M. Bij nalaten van de mis vervalt dit aan de gasthuizen O.L.V., St. Catharina en St. Elysabeth. [14S82]
1480     Pastoor van Onser Vrouwenkerk te Leiden. [14S224bel, 14S225bel]
1487     Jacob van de Bos, kanunnik in de St.Pancraskerk, sticht een vicarie St.-Maria in de O.L.V.-kerk en schenkt hieraan 1,5M. [14S81-1]
1525     St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen 1,5M. Huurder Jacob Pietersz. en Symon Willemsz. [15S32-1]
1526     Goederen gaan van St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen naar het St.-Catharinagasthuis. [15S32-1]
1532     St. Katrinegasthuis. Gebruiker Simon Willemsz met jonge Jaep Pietersz. [15S87-2bel]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden 8,5H de Luyshouck. Gebruiker Symon op Zonnevelt. [15M118]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 1,5M. Huurder Cornelis Symonsz. Sonnevelt. [15M118]
1597     St. Katrijnen Gasthuis. [16K4-6bel]
1598     Gebruiker Jacob Willemsz. op Sonnevelt. [15M118]
1602     St. Catharijne gasthuis 2M 75R. Gebruiker Jaep Sonnevelt. [16K145, 16K144-1bel]
1608     St. Catharijne gasthuis 877R. Gebruiker Jacob Danielsz. van 's Gravendijk. [16K185-2]
1618     St. Catharijne gasthuis 877R. [16K149]
1635     St. Katrijnen Gasthuis. [16K9-13bel]
1693     St.-Catrijenengasthuis. [15S156-3bel]
1832     Cornelis van Meygaard, scheepsmakersknecht te Voorschoten. [KV412]
2010     Kassen en huizen nr. 8, 10, 12.