M117     268R     de Snepele
1439     Reiner Jansz. met de horn. [14S82-1bel]
1544     Pieter Pijnsz. te Leiden 2H 68R de snepele. Gebruiker Huych Gherytz.. [15M117]
1561     Pieter Pijnsz. kinderen te Sassenheim 2,5H. Huurder Huych Gherritsz. [15M117]
1564     Pieter Pijnsz. kinderen te Noordwijk 2,5H genaamd de Sneepelt. Huurder Huych Gherritsz. [15M117]
1598     Gebruiker Cornelis Huyghens. [15M117]
1608     Bouwen Adriaensz.. [16K185-2bel]
1618     Bouwen Adriaensz.. [16K149bel]
1693     Boudewijn van Leeuwe, daarvoor Pieter Pijnskinderen. [15S156-7bel]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV422d]
2010     Kassen.