M115     185R
     Zie eigenaars
1832     Hendrik van Meygaard, bouwman te Voorschoten. [KV427d]
2010     Kassen.

Eigenaar 1     2H     Zieken te Leiden
1472     St-Elisabethsgasthuis verkoopt aan de St-Anthoniscapel [Ziekenhuis] 1/2 van 4H. [14S41-3]
1561     Zieken te Leiden 4H. Huurder Cornelis Pietersz. Block. [15M115]
1598     Zieken te Leiden. Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M115]
1620     Leprooshuis 191R. Gebruiker Jan Cornelisz. backer. [16K174-5]

Eigenaar 2     185R     Dirk Florysz.
1544     Dirk Florysz. erven met meer anderen 1H 85R. Gebruiker Jan Willemsz. [15M115]
1557     Allert Quirijnsz. en Quirijn Allerts, zijn vader, verkopen aan het Convent van Roem een rente verzekerd op 2H. [15S36-6]
1564     Dirck Florysz. erven en meer anderen. [15M115]