M114     229R
1472     Klaas van Leeuwen. [14S41-3bel]
1535     Claes van Leuwe erven. Gebruiker Huyg Gerits. [15S92-1bel]
1544     Erme van Leuwen te Leiden 2H 29R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M114]
1561,64     Pieter Jansz. 2H. [15M114]
1598     Jan Louweris. Ook gebruiker. [15M114]
1620     Jacob Pietersz. [16K174-5bel]
1693     Pieter Jansz. [15S156-8bel]
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV428d]
2010     Kassen.