M111     425R
     Zie delen
1666     Doorgraven voor de Torenvlietsvaart. [16pag6]
1832     Gerrit de Wit, winkelier en Dirk Bol, bouwman. [KV295d,431]
2010     Zuid: Kassen en huis nr. 2. Noord: huizen.

Deel 1     1H     Gilde te Valkenburg
1544     Gilde te Valkenburg een deel van 4H 25R. Gebruiker Pieter Willemsz. [15M111]
1561,64     Gilde van Valkenburg 1H. Huurder Pieter Willemsz. [15M111]
1598     Gebruiker Pieter Huyghensz. [15M111]
1693     Gekomen van het St.-Mauritsgilde te Valkenburg 1H teelland, wordt verhuurd in Valkenburg. [15S157-2]

Deel 2     3,5H Ziekenhuis te Leiden, Abdij Rijnsburg
1452     Klaas Gerritsz. verkoopt aan het ziekenhuis buiten Leiden 4H. Gebruiker Piges... [14S40-1]
1544     Zieken buiten Leiden een deel van 4H 25R. Gebruiker Pieter Willemsz. [15M111]
1561,64     Zieken te Leiden 3,5H. Huurder Pieter Willemsz. [15M111]
1597     Dirk Jansz. [16K4-14bel]
1597     Abdij Rijnsburg 197R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K4-14]
1635     Abdij Rijnsburg 200R. Gebruiker. [16K10-10]
1598     Gebruiker Pieter Huyghensz. [15M111]
1620     Leprooshuis 455R inclusief 1H van de Cruyscamp. Gebruiker Pieter Huygensz. [16K174-6]
1635     Leprozen van Leiden. [16K10-10bel]
1693     Zieken te Leiden. [15S157-2bel]