M109     598R
     Zie delen
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam en Jacob Ouwesloot, bouwman. [KV287,290-91]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     West: kassen. Oost: manege.

deel 1     2H     Abdij Rijnsburg
1535     Abdij Rijnsburg 2H teelland. Huurder Oude Jaep Pietersz. en Willem Pietersz. [15S91-4]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 5H 98R. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M109]
1561     Clooster Rijnsburg 2H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M109]
1564     Abdij Rijnsburg. [15M109]
1597     Abdij Rijnsburg 200R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K4-13]
1598     Abdij Rijnsburg 2H. Gebruiker Louweris Simonsz. [15M109]
1635     Abdij Rijnsburg 210R. Gebruiker. [16K10-9]

deel 2     2H     Capelrieland van Van Egmond (V1)
1544     Willem Claesz. weduwe een deel van 5H 98R. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M109]
1561     Aelbrecht van Egmondt te Heemskerk 2H cappelryland. Huurder Cornelis Willemsz. [15M109]
1564     Cornelis Willem Claess.. [15M109]
1598     Aelbrecht van Egmondt 2H. Gebruiker Jan Weyertsz. [15M109]

deel 3     2H     Kapel O.L.V. in het O.L.V. Gasthuis te Leiden (V15), Pastorie te Sassenem
1487     Alijt, dochter van Floris van Zijl, c.s. schenkt (door echtgenoot Jacobus van de Does) aan de capelrie in het O.L.V.-gasthuis 3/4 van 8H. [14S79-3]
1535     Capelrielant. Gebruiker Willem Claesz. [15S91-4bel]
1544     Pastorie te Sassenem een deel van 5H 98R. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M109]
1561     Hr. Willem van Zijl te Leiden 2H. Huurder Jan Cornelisz. Meess. [15M109]
1564     Pastoor van Sassenheim, kapelaan van St.-Catharinagasthuis. [15M109]
1597     Hr. Willem van Zijl. [16K4-13bel] Üv
1598     Pastorie van Sassenheim 2H. Gebruiker Cornelis Lenaertsz. [15M109]
1635     Jonathan van Luchtenborch (M109) [16K10-9bel]
1635     Jan Cornelisz. van Rijstuin. [16K10-9bel]