M106     99R
1483     Willem Klaas brouwer. [14S237bel]
1535     Mr. Vranck Paedz. Gebruiker Jonge Jaep. [15S92-1bel]
1544     Mr. Vranck Paedts te Leiden 99R. Gebruiker Adriaen Aertsz. [15M106]
1561,64     Cornelis Huygensz. te Leiden 1H. Huurder Jacop Jacopsz. Meess. [15M106]
1598     Vranck Cornelisz. van Thorenvliet. Gebruiker Cornelis Fransz. [15M106]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam. [KV284d]
2010     Huis en erf.