M105     445R
     Zie delen.
1832     Gerrit de Wet, winkelier en Guurtje Verhoef, weduw van Nicolaas van der Lee, bouwvrouw. [KV282-83]
2010     Kassen en huizen.

Deel 1     320R later 1H     Abdij Rijnsburg
1483     Abdij Rijnsburg 0,5M 20R. Huurder Klaas Reiersz, voorheen Reiner Jansz.. [14S237]
1535     Abdij Rijnsburg 1H teelland. Huurder Oude Jaep Pietersz. en Willem Pietersz. [15S91-7]
1535     Abdij Rijnsburg 2H teelland. Huurder Cornelis Jansz, nazaat van Aernt Pietersz. [15S92-1]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 4H 45R. Gebruiker Huych Gherytsz. [15M105] Üv
1561,64     Abdij Rijnsburg 1H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M105]
1598     Abdij Rijnsburg. Gebruiker Louweris Simonsz. [15M105]

Deel 2     [125R]      later 3H
1535     Dirck Florisz. te Leiden. Gebruiker Oude Jacop Pietersz. met broer. [15S91-7bel]
1544     Pieter Pijnsz. een deel van 4H 45R. Gebruiker Huych Gherytsz. [15M105]
1561,64     Pieter Pijnss kinderen te Sassenheim 1H + 2H. Huurder Huych Gherritsz. en Gilde van Valkenburg 1H. Huurder Jacop Meesz. [15M105]
1597     Willem Louwen of Lourens Symonsz.. [16K5-5bel]
1598     Louweris Simonsz. Gebruiker Louweris Simonsz. [15M105]
1635     Dirk Florisz. [16K10-7bel]

Deel 3     1H     Gilde van Valkenburg
1561     Gilde van Valknburg. Huurder Jacop Meesz. [15M105]