M101     1M 11R
1483     mr. Zegers erven. [14S237bel]
     Zie delen
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV277]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     Huis en erf.

Deel     1H Abdij Rijnsburg
1535     Abdij Rijnsburg 1H teelland. Huurder Oude Jaep Pietersz. en Willem Pietersz. [15S91-6]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 1M 11R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M101]
1561,64     Abdij Rijnsburg. Huurder Adriaen Willemsz. 1H. [15M101]
1597     Cornelis Cornelisz. Veerman 1H in 1M. [16K5-5]
1598     Abdij Rijnsburg. Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M101]
1635     Abdij Rijnsburg 1H uit 1M. Gebruiker Jan Backer. [16K10-7]

Deel     5,5H
1535     Oude Jaep Pietersz. met broer. Gebruikers zijzelf. [15S91-6bel]
1544     Ouwe Jaep Pietersz. een deel van 1M 11R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M101]
1561,64     Cornelis Cornelisz. 5,5H. Ook gebruiker. [15M101]
1597     Willem Louwen. [16K4-12bel]
1598     Cornelis Cornelisz. veerman. Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M101]
1635     Jan Backer 2H en 4H uit 1M. Gebruiker Jan Backer. [16K10-7]