M98     461R     Vicarie St.-Maria in de O.L.V.-kerk (V16), Hieronymusdalklooster Lopsen, St-Catharinagashuis te Leiden.
1439     Alijt, weduwe van Jacob van der Waddinghe, verkoopt aan Jacob van den Bosch 0,5M en 2H. [14S82-3, 4]
1473     Jacobus de Busco, kanunnik van de St.-Pancraskerk en pastoor van de O.L.V.-kerk sticht een vicarie en schenkt hieraan voorgaande. [14S82]
1487     Jacob van de Bos, kanunnik in de St.Pancraskerk, sticht een vicarie St.-Maria in de O.L.V.-kerk en schenkt hieraan o.a.0,5M en 2H. Bij nalaten van de mis vervalt dit aan de gasthuizen O.L.V., St. Catharina en St. Elysabeth. [14S81-3, 5, 14S57?]
1525     St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen 0,5M en 2H. Huurder Jacob Pietersz. en Symon Willemsz. [15S32-1]
1526     Goederen gaan van St.-Hieronymusdalklooster of Lopsen naar het St.-Catharinagasthuis. [15S32-1]
1535     St.-Katrinegasthuis te Leiden. Gebruiker Jonge Jacob Pietersz. [15S86-1bel]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden 4H 61R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M98]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 5H. Huurder Pieter Jansz. [15M98]
1597     Jan Louwen. [16K4-8bel]
1598     Gebruiker Jan Louwerisz. [15M98]
1602     St. Catharijne gasthuis 466R. [16K146-8]
1608     St. Catharijne gasthuis 462R. Gebruiker Jan Louwerisz. [16K185-3]
1618     St. Catharijne gasthuis 462R. [16K149]
1635     St. Katrijnen Gasthuis. [16K10-2bel]
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV475]
195..     Grotendeels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]
1988     Opgenomen in de N206.