M96     359R
1376     Abdisse. [14S45-2bel]
1544     3,5H 9R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M96]
1561     In kwestie tussen Jacop Mathysz. erven en Abdisse te Rijnsburg 4H. Huurder Dirk Jans. [15M96]
1564     Mees Jacopsz. en Jan Jacopsz. possessoirs. Ook gebruikers. [15M96]
1598     Kerk van Katwijk aan de Rijn. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M96]
1832     Paul Francois Hubrecht en consorten te Leiden. [KV269d]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     Bouwland en huizen.