M95     258R     Strijpe Rogghe en Laserusakker?
1376     Floris Willemsz. erkent aan Dirk Zeverijtsz. verkocht te hebben een rente op 2H genaamd Strijpe Rogghe en Laserusakker. [14S45-2]
1544     Dirck Jacobsz. kind 2,5H 8R. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M95]
1561,64     Dirck Jacopsz. weeskind in het klooster te Puel 0,5M. Huurder Dirck Jansz. [15M95]
1597     Cornelis Meesz. (M95). [16K4-8bel]
1598     Kerk van Katwijk aan de Rijn. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M95]
1832     Paul Francois Hubrecht en consorten te Leiden. [KV269d]
1988     Deels opgenomen in de N206.
2010     Bouwland en huizen.