M91     1079R     eigenaren gelijk aan M80.
1482     Alijt van de Specken erven. [14S135-10bel]
1502     Pieter Paedsz.. [15S45-2bel]
1544     Dirk Florysz. erven te Leiden met meer anderen 10H 79R teelland voor het huis. Gebruiker Jan Willem Claesz. [15M91]
1561,64     Frans Fransz. brouwer te Leiden met zijn ene kind en Heynryck Heermael te Den Haag 1M 4,5H. Huurder Maerten Cornelisz. [15M91]
1598     Heynrick Heremael te Den Haag de ene helft en Cornelis Meesz. met Willem Jacobsz. de andere helft. Gebruiker Cornelis Meesz. met Willem Jacobsz. [15M91]
1600     Cor. Meesz. en Wm. Jacopsz. [16K196-1bel]
1600     Cor. Meesz. cum socijs. [16K196-1bel]
1601     Cornelis Meesz. en Willem Jacopsz. en Jkhr. Heermale. [16K197-1bel]
1601     Cornelis Meesz.. [16K197-1bel]
1680     Claes Jansz. Boon. [16K199-1bel]
1832     Jan Frakranen, koopman te Rotterdam, en Neeltje van Egmond, huisvrouw van Hendrik Halder. [KV260-61,265]
195..     Bebouwd met huizen Marktveld-Poststraat. [Top]
199..     Bij archeologisch onderzoek een Romeinse weg gevonden.
199..     Deels bebouwd met huizen van de 10 Meilaan.
2010     Zuid: bouwland.