M89     442R
1482     Jonge Jacob Bosschaart. [14S135-10bel]
1502     Phillips Kerstant Claesz.. [15S45-2bel]
1544     Pieter Korsz. erven 4H 42R. Gebruiker Huych Gherytsz. [15M89]
1561,64     Aechte Pieter Korstensz. weduwe te Rijnsburg 5H. Huur Huych Gherritsz. [15M89]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Jan Pietersz. [15M89]
1600     Mr. Jan van Bancken. [16K196-1bel]
1601     Mr. Jan van Bancken. [16K197-1bel]
1680     Heer van Valkenburg. [16K199-1bel]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV256d]
195..     Bebouwd met huizen Marktveld-Poststraat. [Top]