M88     290R     Snepele.
1528     Jacob Pietersz. [15S35bel]
1544     Ouwe Jaep Pietersz. 2H 90R zijn snepele. [15M88]
1561     Ouwe Jacop Pietersz. erven te Valkenburg 0,5M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M88]
1564     Aerndt Willemsz. te Katwijk aan de Rijn. [15M88]
1598     Zegher Huyghensz. 2H en Cornelis Huygensz. 1H. [15M88]
1832     Diverse eigenaren. [KV187-192]
195..     Bebouwd met huizen Marktveld-Poststraat. [Top]