M87     270R bij het huis
1528     Wouter Aerntsz. te Valkenburg verkoopt Frans Oudziersz., priester te Valkenburg, een rente op het huis, erf en land waar hij nu op woont. [15S35]
1544     Wouter Arentsz. 270R, aan de zuidzijde van het huis. [15M87]
1550     Frans Oudtziersz. erven dragen de rente over aan het convent Roma op Rapenburg. [15S35]
1561,64     Nanninck Jansz. 0,5M. [15M87]
1598     Cornelis Meesz. Ook gebruiker. [15M87]
1832     Heiltje Ouwersloot, weduwe van Ary Bol. [KV192b]
195..     Bebouwd met huizen Marktveld-Poststraat. [Top]