M85     411R bij het huis     erfpacht
1434     Jan Dirk Haesenz. [14S381bel]
1544     Wouter Arentsz. 4H 11R zijn akker voor het huis in erfpacht. [15M85]
1561,64     Nanninck Jansz. 5H in erfpacht. [15M85]
1598     Cornelis Meesz. Ook gebruiker. [15M85]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV256d]
195..     Bebouwd met huizen Marktveld-Poststraat. [Top]