M84     59R bij het huis     erfpacht Abdij Leeuwenhorst
1434     Alys Huge Klaasz.dr. heeft erfpacht van de Abdij Leeuwenhorst op haar huis en erf. [14S381]
1447     mr. Huig van Egmont heeft erfpacht van de Abdij Leeuwenhorst op huis en erf. [14S381bel]
1470     mr. Huig van Egmont heeft erfpacht van de Abdij Leeuwenhorst op huis en erf. [14S381bel]
1544     Oude Jaep Pietersz. 59R zijn akker voor het huis. [15M84]
1561,64     Adriaen Willemsz. 0,5M zijn huis, erf en akkers voor de deur. [15M84]
1598     Louweris Symonsz. Ook gebruiker. [15M84]
1626     Louris Symonsz. [16K42-2bel]
1832     Jan Allemand weduwe. [KV249d]
2010     Huizen