M82     3M 5,5R

M82-1     4H     Kerk van Valkenburg
1434     Kerkeland. [14S379bel]
1482     Floris Pietersz. en Paatsen Pietersz. erven. [14S135-9bel]
1488     Dirk Florisz. [14S65-2bel]
1502     Gerijt Jan Kerstantsz. [15S45-7bel]
1561     Kerk van Valkenburg 4H noord van de krocht. Huurder Dirk Jansz. [15M82]
1598     Kerk van Valkenburg. Gebruiker Dirk Jansz. [15M82]
1626     Kerk van Valkenburg een verkaveld deel van M82-3, samengevoegd tot 537,5R. [16K42-1]
1686     Kerk van Valkenburg. [16K12]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV489d]
195..     Bebouwd met huizen van de Marinus postweg. [Top]

M82-2     1 5M     de Cruiskamp     Vicarie St.-Jacob de Meerdere in het St.-Barbarengasthuis te leiden (V9)
1482     Hr. Klaas Tol priester. [14S135-5bel, 11bel]
1488     Klaas Tol, priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk, sticht een vicarie St.-Jacob de Meerdere in het St.-Barbarengasthuis en schenkt hieraan 1,5M genaamd de Cruiskamp. [14S65-2]
1502     Hr. Claes Thol priester erven. [15S45-3bel]
1502     Hr. Jan Pieter Heinrycx. [15S45-1bel]
1544     Mr. Meelis met meer anderen 3M 5,5R wei- en teellland. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M82]
1551     Mr. Melut Korstantz. priester, deken van Rijnland. [15S12-3bel]
1561     Mr. Melis deecken van Rijnland te Leiden 1,5 M provenland. Huurder Frans Pietersz. te Rijnsburg. [15M82]
1598     Louweris Simonsz. 9H. Ook gebruiker. [15M82]
1600, 01     Louwerijs Simonsz. [16K196-6bel, 16K197-6bel]
1626     Huiszitten te Leiden. [16K42-3bel]
1680     Cornelis Gerritsz. Schuerman erven. [16K199-2bel]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV492]
1988     Deels opgenomen in de N206 en Kooltuinweg.
2010     West: grasland.

M82-3     1038R
1434     colfmaker van Wassenaar. [14S379bel] Üv
1502     Floris Pietersz. en erven van Paedts Pietersz.. [15S45-1bel]
1536     Commandeur van Katwijk verkoopt aan Oude Jacop Pietersz., Willem Pietersz. en zijn kinderen 8H weiland. [15S176-5]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV489d]
195..     Deels bebouwd met huizen van de Marinus postweg. [Top]
2010     Huizen en grasland.
zie ook delen 1-5:

M82-3-1     1/8 van 11H [138R]     Kerk van Valkenburg
1561     Kerk van Valkenburg 1/8 van 11H in de krocht. Huurder Dirck Jansz. [15M82]
1600     Kerk van Valkenburg. [16K196-2bel]
1626     Kerk van Valkenburg, bij verkaveling samengevoegd met M82-1. [16K42-1]

M82-3-2     1/4 van 11H [275R]     Maria Magdelena gilde in St.-Pieterskerk
1561     Maria Magdelena gilde in St.-Pieterskerk 1/4 van 11H. Huurder Dirck Jansz. [15M82]
1564     Maria Magdelena gilde in St.-PancrasKerk van Leiden. [15M82]
1598     Huiszitten-armen te Leiden 1/4 van 11H. Gebruiker Dirk Jansz. [15M82]
1626     Huiszitten 799R verkaveld. [16K42-3]
1669     Huiszitten te Leiden. [16K203]
1686     Huiszitten te Leiden. [16K12]

M82-3-3     2H     in klooster te Puel buiten Leiden
1561     Dirck Jacopsz. te Oegstgeest in klooster te Puel buiten Leiden 2H in de krocht. Huurder Dirck Jansz. [15M82]

M82-3-4     1,5H     Abdij Leeuwenhorst
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1434     Abdij Leeuwenhorst 0,25/1,5/2H akkerland. Huurders 1413-1544. [14S379]
1536     Vrouw van der Lee. [15S176-5bel]
1544     Abdij Leeuwenhorst 1,5H of 2,5H croft in 2,5M teelland. [15S107-2]
1561     Abdij Leeuwenhorst 1,5H in de krocht. Huurder Dirck Jansz. [15M82]
1598     Abdij Leeuwenhorst. Gebruiker Dirk Jansz. [15M82]
1626     Abdij Leeuwenhorst 150R verkaveld (zuidelijk deel). [16K42-2]
1686     Abdij leeuwenburg. [16K12]

M82-3-5     1/4 van 11H [138R]
1561     Naar beste weten een weduwe te Rotterdam daar haar zoon op school gaat 1/4 van 11H in de krocht.. Huurder Dirck Jansz. [15M82]
1598     Dirk Jansz. Gebruiker Dirk Jansz. [15M82]
1600     Dirk Jansz.. [16K196-2bel]
1601     Dirk Jansz. te Valkenburg. [16K197-2,3bel]
1680     Cornelis Gerritsz. Schuerman erven. [16K199-2bel]